Tel::

+38 (050) 246 25 00  

E-mail:

info@sng-tv.net

SKYPE:

dsngua

Address 1:

Zhilyanskaya str. 47K.01033, Kyiv , Ukraine

Address 2:

 Vavilovyh str.15 ,  04060, Kyiv, Ukraine